ออสเตรเลียจะห้ามการส่งออกซากยางล้อ


ออสเตรเลียกำลังพิจารณาห้ามการส่งออกซากพลาสติก กระดาษ แก้ว และยางล้อ โดยนายกรัฐมนตรี Scott Morrison ได้ประกาศว่า วัสดุที่รีไซเคิลอย่างเหมาะสมในออสเตรเลียคิดเป็นเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น แต่ในตอนนี้ประเทศต้องการเปลี่ยนแปลง โดยในปีที่ผ่านมา ออสเตรเลียมีค่าใช้จ่าย 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในการส่งออกของเสียประมาณ 2.5 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งไปที่เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน

ในขณะนี้ ออสเตรเลียต้องการพัฒนาระบบรีไซเคิลภายในประเทศ ตามรายงานของสื่อระบุว่า การเปลี่ยนแปลงการส่งออกจะดำเนินการโดยร่วมมือและปรึกษาหารือกับภาคอุตสาหกรรม โดยให้รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พัฒนากำหนดระยะเวลา

“แทนที่จะส่งออกไปต่างประเทศ ของเสียสามารถเปลี่ยนไปเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ พลาสติกอาจเปลี่ยนไปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือรถไฟตู้นอน และแก้วอาจเปลี่ยนไปเป็นพื้นผิวถนน โดยมีการค้นหาแนวทางการใช้ของเสียในโรงงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงานแก่ครัวเรือนในออสเตรเลีย” รายงานดังกล่าวระบุ

รายงานระบุอีกว่า รัฐบาลยังต้องการให้ชาวออสเตรเลียร่วมพิจารณาถึงการสร้างขยะของประชาชน

 

ที่มา https://rubberasia.com/2019/08/20/australia-to-ban-export-of-waste-tyres/


16/09/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม