“จุรินทร์”เล็งดันส่งออก ยางพาราไปรัสเซียเพิ่ม


ประชุมอาเซียนส่งท้าย “จุรินทร์” หารือรัฐมนตรีรัสเซีย เล็งขยายส่งออกสินค้าเกษตรเข้าแดนหมีขาวเพิ่ม ทั้งยางพารา ผลิตภัณฑ์อาหาร อัญมณี รถยนต์และชิ้นส่วน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือ นายแมกซิม โอเรียชกิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย ว่า ไทยกับรัสเซียนั้นมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเมื่อปี 2561 มูลค่า 3,489 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 15.44 % โดยประเทศไทยยังขาดดุลการค้ากับรัสเซีย 1,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ รัสเซียกับไทยมีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน ด้านการค้าและเศรษฐกิจเมื่อปี 2559 และในปลายปีนี้พร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า เศรษฐกิจในอนาคตด้วย อีกทั้ง เน้นความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกัน

ย่างไรก็ตาม เป้าหมายจากการหารือครั้งนี้ก็จะมุ่งเน้นในการลดปัญหาอุปสรรค ทางการค้าและเน้นการอำนวยความสะดวกเรื่องการค้าและการลงทุน อาจรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วย เพราะแต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ประเทศไทยค่อนข้างมาก และเป้าหมายจะผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราและผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากรัสเซียมีความต้องการสินค้า ส่วนทางด้านอัญมณีและรถยนต์และชิ้นส่วนก็จะขยายการส่งออกมากขึ้น และถ้าสามารถปรับปรุงความร่วมมือเพิ่มก็เชื่อว่า จะส่งผลไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้า

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นพัฒนาการการขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างอาเซียนและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย โดยจะบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างอาเซียนและ EEC และแผนงานความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในสาขาต่างๆ ที่จะช่วยขยายโอกาสให้นักธุรกิจและนักลงทุนของทั้งสองภูมิภาค และก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม อาทิ การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กและขนาดย่อม (MSMEs)


10/09/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม