ราคาฟิวเจอร์ยางพาราในตลาดเซี่ยงไฮ้สูงขึ้น


ราคาฟิวเจอร์ยางพาราในตลาดเซี่ยงไฮ้สูงขึ้นเกือบ 2% วันนี้ (25 กรกฎาคม) ณ เวลา 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าเป็นการตอบสนองต่อรายงานว่าด้วยโรคใบร่วง (leaf disease) ในอินโดนีเซียที่จะมีผลให้การผลิตของประเทศในปี 2019 ลดลง 15% โดยประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นลำดับที่ 2 รองจากประเทศไทย มีการส่งออก 3.09 ล้านตันในปีที่ผ่านมา มีการคาดการณ์ว่าโรคใบจุดจากเชื้อ Leptosphaeria (Pestalotiopsis spp) จะมีผลลดการส่งออกยางพาราธรรมชาติของประเทศลงอย่างมีนัยสำคัญ

ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการโดยนาย Kasdi Subagyono ผู้อำนวยการ กระทรวงการเกษตรของอินโดนีเซียในจาการ์ต้าเมื่อวันพุธ ว่าโรคพืชดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศอย่างน้อย 382,000 เฮกแตร์

 

ที่มา https://rubberasia.com/2019/07/25/shanghai-rubber-futures-up/


09/08/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม