ขนาดตลาดยางล้อสำหรับใช้ในฟาร์มทั่วโลก จะไปถึง 7.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2025


San Francisco รัฐแคลิฟอร์เนีย- ตามข้อมูลของรายงานที่ทำโดย Grand View Research, Inc. ระบุว่าขนาดตลาดยางล้อสำหรับใช้ในฟาร์มทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่มูลค่า 7.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2025 โดยมีอัตราการเติบโต CAGR 4.8% ในระหว่างช่วงที่คาดการณ์

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับยานพาหนะทางการเกษตรเพื่อกิจกรรมในฟาร์มที่เจาะจงคาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการในช่วงที่คาดการณ์ การเติบโตของประชากรร่วมกับพื้นที่เพาะปลูกได้ที่มีจำกัด จึงทำให้เกิดความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดเวลาการเลี้ยวรถและเพิ่มผลิตภาพ นอกจากนี้ คาดว่าความตระหนักของเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องการปรับปรุงเทคโนโลยีสำหรับยานพาหนะและการใช้งานอุปกรณ์อัตโนมัติจะช่วยกระตุ้นตลาดอีกด้วย โดยมีการคาดการณ์ว่า การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาสำหรับการพัฒนาเทคนิคการผลิตยางล้อสำหรับใช้งานในฟาร์มแบบนวัตกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และทำให้มันสามารถใช้งานได้ในยานพานะทางการเกษตรหลาย ๆ แบบ นั้น มีผลในทางบวกต่อการเติบโตของตลาด

นอกจากนี้ การขาดแคลนแรงงานในฟาร์มคาดว่าจะกระตุ้นความต้องการสำหรับอุปกรณ์ทางการเกษตรในหลากหลายการใช้งาน ผู้เล่นในอุตสาหกรรมได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ชั้นสูงในภาคการเกษตร ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการดังกล่าว นอกจากนี้ คาดว่าความต้องการยางล้อสมรรถนะสูงสำหรับใช้ในฟาร์มพร้อมกับการมีอายุการวางบนชั้นที่ยาวนานขึ้น จะกระตุ้นกิจกรรมการภาคการเกษตรตลอดช่วงที่ทำการคาดการณ์

 

ที่มา http://www.rubberworld.com/news.asp?id=28334

 


09/08/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม