การประชุม ANRPC เพื่อจะหารือต้นทุนของความยั่งยืนในยางพาราธรรมชาติ


กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย การประชุมประจำปีของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางพาราธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะโฟกัสที่ความยั่งยืนและต้นทุนของความยั่งยืนสำหรับผู้ปลูกยางพาราธรรมชาติ (NR) รายย่อย

ตามการแถลงเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม งานดังกล่าวจะจัดในวันที่ 7 ตุลาคม ในเมืองยอกยาการ์ตา อินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะสำรวจข้อจำกัดของภาคส่วนในการรับแนวปฏิบัติแห่งความยั่งยืนที่มักริเริ่มโดยอุตสาหกรรมยางล้อ

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการรับแนวปฏิบัติที่กำหนดมาใช้และการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน และค่าธรรมเนียมการรับรองที่ “สูงอย่างผิดปกติ” ทำให้เป็นการยากสำหรับผู้ปลูกรายย่อย “ที่จะมีส่วนร่วม” ในการขับเคลื่อนความยั่งยืน สมาคมกล่าว

โดยประมาณ 905 ของอุปทาน NR ทั้งโลก ผลิตโดยผู้ปลูกรายย่อย โดย ANRPC ได้เน้นถึงความสำคัญของการรวมผู้ปลูกรายย่อยเข้ามาในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าที่ยั่งยืน ความครอบคลุมจะมีขึ้นได้หากมาตรฐานที่กำหนดและระบบการรับรองนั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับผู้ปลูกรายเล็ก

การสัมมนาในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางที่มีการปรับตัวและครอบคุลมเพื่อห่วงโซ่มูลค่าที่ยั่งยืน” จะพยายามระบุมาตรฐานและบรรทัดฐานที่เหมาะสมสำหรับผู้ปลูกรายย่อยและเป็นที่ยอมรับได้ในกลุ่มอื่น ๆ ของห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม.

 

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/anrpc-meeting-discuss-natural-rubber-sustainability-costs


08/08/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม