กฎหมายยางล้อใช้แล้วฉบับใหม่ของรัฐโอไฮโอ มีผลบังคับใช้


COLUMBUS, รัฐโอไฮโอกฎหมายใหม่ของรัฐโอไฮโอที่ยับยั้งการติดตั้งยางล้อใช้แล้วที่ไม่ปลอดภัยเริ่มมีผลไปเมื่อ 1 กรกฎาคม ตามข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตยางล้อสหรัฐ (U.S. Tire Manufacturers Association) –ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกฎหมายดังกล่าว – และสมาคมยางล้อและยานยนต์แห่งโอไฮโอ (Ohio Tire and Automotive Association)

กฎหมายใหม่นี้ได้รับการตราเป็นกฎหมายในกลางเดือนธันวาคม โดยผู้ว่าการรัฐโอไฮโอในขณะนั้น

กฎหมายของโอไฮโอได้อนุญาตการออกใบสั่งแก่ผู้ขับขี่ที่ใช้ยางล้อที่แสดงให้เห็นว่ามีสภาวะที่ไม่ปลอดภัยบางประการ USTMA กล่าว ในขณะที่กฎหมายใหม่เพิ่มประเด็นการปกป้องผู้บริโภคโดยการลงโทษผู้ค้าปลีกที่ติดตั้งยางล้อใช้แล้วที่ไม่ปลอดภัยอย่างจงใจ

กฎหมายระบุยางล้อใช้แล้วที่ไม่ปลอดภัยคือยางล้อที่:

?       มีความลึกดอกยางน้อยกว่า 2/32nds-นิ้ว;

?       แสดงให้เห็นความเสียหายต่อผ้าใบเสริมแรงของยางล้อ รวมไปถึงรอยตัด รอยฉีก รอยเจาะ หรือรอยขูด;

?       แสดงให้เห็นความเสียหายที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม; และ

?       มีความเสียหายต่อชั้นเนื้อยางที่อยู่ด้านใน (inner liner) หรือมีการบ่งชี้ถึงการแยกชั้นภายใน เช่น รอยนูน หรือพื้นที่ที่มีการสึกหรอของยางอย่างไม่สม่ำเสมอที่บ่งชี้ถึงการแยกชั้นของเนื้อยางหรือเข็มขัดรัดหน้ายางที่อาจเป็นไปได้

การประกาศใช้เป็นกฎหมายฉบับนี้ ทำให้รัฐโอไฮโอเป็นรัฐที่สาม—ต่อจากรัฐโคโลราโดและรัฐนิวเจอร์ซีย์—ที่ยับยั้งการติดตั้งยางล้อใช้แล้วที่ไม่ปลอดภัย

ร่างกฎหมายนี้ระบุถึงการฝ่าฝืนกฎหมายนี้ว่าเป็น “ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ” ซึ่งจะถูกปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 เหรียญสหรัฐสำหรับการฝ่าฝืนแต่ละครั้ง

การบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานอัยการของรัฐโอไฮโอ

กฎหมายยังให้ผู้บริโภคได้รับการชดใช้สูงสุด 5,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับความเสียหายที่ “ไม่ใช้ทางเศรษฐกิจ” เพิ่มเติมจากการยกเลิกการขายและ/หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายจากการขาย

USTMA ระบุถึงตัวเลขจากสำนักงานความปลอดภัยการจราจรทางหลวงแห่งชาติ (National Highway Traffic Safety Administration) ว่า การใช้ยางล้อเสื่อมทำให้มีโอกาสเกิดการชนสูงกว่าการใช้ยางล้อที่มีความลึกดอกยางเหมาะสมถึง 3 เท่า โดยมีการขายยางล้อใช้แล้วกว่า 30 ล้านเส้นในแต่ละปีทั่วสหรัฐฯ USTMA กล่าว

 

ที่มา https://www.rubbernews.com/government-legal/ohios-new-used-tire-legislation-takes-effect

 

 


22/07/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม