กลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีความหลากหลายได้เข้าร่วมในโปรแกรม Ambassadors ของ USTMA


วอชิงตันโปรแกรมของ Tire Manufacturing Ambassadors ของปีนี้ ซึ่งจัดไปเมื่อ 24-25 มิถุนายน ที่วอชิงตัน ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมจากกลุ่มที่หลากหลายที่สุดในประวัติศาสตร์ของการจัดงานนี้ ตามข้อมูลของ  Anne Forristall Luke ประธานและ CEO ของ U.S. Tire Manufacturing Association (USTMA)

“โปรแกรมนี้มีผู้เข้าร่วมจาก Des Moines จาก Texarkana จาก California และ New York—หรือพูดได้ว่าจากอุตสาหกรรมยางล้อทั่วทั้งอเมริกา” Ms. Luke กล่าวในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อ 24 มิถุนายน

“มีความหลากหลายในอายุ เชื้อชาติ และตำแหน่ง” เธอกล่าว “มีทั้งวิศวอุตสาหการอาวุโส วิศวกรยางล้อ ผู้ผลิตยาง คนจากฝ่ายบริการลูกค้าและความตกลงการค้าโลก กลุ่มผู้เข้าร่วมในปีนี้แสดงได้ถึงความกว้างและความหลากหลายของอุตสาหกรรมของพวกเรา”

บุคลากรจากบริษัทผู้ผลิตยางล้อ 11 บริษัท ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกของ USTMA ได้เข้าร่วมโปรแกรมของ Tire Manufacturing Ambassadors ประจำปีครั้งที่สาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก USTMA

ตัวแทนทุกคนได้รับการคัดเลือกโดยสมาชิกของ USTMA ตามเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด จะต้องไปเยี่ยมสำนักงานวุฒิสมาชิกกว่า 25 แห่งกับเจ้าหน้าที่ของ USTMA และพบปะกับผู้ชนะการเลือกตั้งและทีมงาน

ผู้ชนะการเลือกตั้งทั้งหมดเหล่านั้นเป็นผู้แทนของรัฐและเขตที่มีภาคการผลิตที่เข้มแข็ง Ms. Luke ระบุ

“เหมือนกับในปีที่ผ่าน ๆ มา พวกเรามองหาตัวแทนที่มีความสามารถด้านการเป็นผู้นำ การอุทิศตัวเพื่อความปลอดภัยและอุตสาหกรรม และประวัติการทำงานเพื่อชุมชน” เธอกล่าว

ตัวแทนหารือประเด็นเกี่ยวกับความสำคัญของผู้ผลิตยางล้อ รวมทั้งผลทางเศรษฐกิจที่อุตสาหกรรมยางล้อมีให้แก่เศรษฐกิจชองประเทศ รัฐ และท้องถิ่น

ประเด็นที่สำคัญที่สุดของปีนี้อาจคือ ที่ประชุม Congressional Tire Caucus ชุดใหม่ ที่ตั้งไปเมื่อเดือนมิถุนายน โดย วุฒิสมาชิก Joe Wilson, R-N.C., และ Jim Cooper, D-Tenn

ตัวแทนได้หารือเกี่ยวกับที่ประชุมคอคัส (caucus) และกระตุ้นให้ผู้ชนะการเลือกตั้งเข้าร่วม Ms. Luke กล่าว สมาชิกวุฒิสภาหลายรายแสดงความสนใจ เธอกล่าว แต่ก็มีเพียง 1 ราย ที่ยืนยันสมาชิกภาพในที่ประชุมคอคัส ซึ่งคือ วุฒิสมาชิก Mike Bost, R-Ill

อุตสาหกรรมผลิตยางล้อของสหรัฐฯ มีการจ้างงานกว่า 737,000 ตำแหน่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในโรงงานยางล้อ 56 แห่งใน 17 รัฐ สร้างยอดขายกว่า 27 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี อุตสาหกรรมมีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อกว่า 250,000 ตำแหน่งงาน คิดเป็นค่าจ้างเกือบ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตัวแทน tire ambassadors ของปีนี้ประกอบด้วย

?       Jennie Baldwin, ความตกลงการค้าโลก, Michelin North America Inc.

?       Nelson Beato, สำนักงานใหญ่, Kumho Tire U.S.A. Inc.

?       Wesley Billups, ฝ่าย components prep TT, Goodyear.

?       Johnny Densmore, ผู้ประสานงานการตกแต่งขั้นสุดท้าย, Pirelli Tire North America Inc.

?       Dwight Hansen, ฝ่ายบริการลูกค้าทางเทคนิคอาวุโส, Toyo Tire Holdings of America Inc.

?       Jay Johnson, หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีโลจิสติกส์, Continental Tire the Americas L.L.C.

?       Bryan Lawson, ผู้จัดการแผนกผลิตยาง, Yokohama Tire Corp.

?       Jared Lofland, ผู้จัดการธุรกิจเชิงพื้นที่, DSM-Curing, Bridgestone Americas.

?       Queenie Edwards Miller, วิศวอุตสาหการ, Cooper Tire & Rubber Co.

?       Tony Quarles, วิศวกรยางล้ออาวุโส, Giti Tire (U.S.A.) Ltd.

?       Alexander Stojanovski, ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, Sumitomo Rubber Industries Inc.

บริษัท Hankook Tire America Corp. ไม่ส่งผู้แทนในปีนี้ แต่มีแผนจะส่งในอนาคต  Ms. Luke กล่าว

 

ที่มา https://www.tirebusiness.com/government-law/diverse-group-participates-ustma-ambassadors-program


18/07/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม