USTR เผยรายการภาษีต่อการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนฉบับใหม่


สำนักงานผู้แทนการค้าแห่งสหรัฐ (Office of the U.S. Trade Representative: USTR) เปิดเผยข้อเสนอรายการสินค้าที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าภายใต้ Section 301 ที่จะเก็บกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ที่อาจจะเข้าข่ายต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม

จากข้อมูลของสมาคมการดูแลยานยนต์ (Auto Care Association) ระบุว่า ประกาศดังกล่าวครอบคลุม 3,805 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่อาจต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมสูงสุด 25% ของมูลค่าสินค้า (ad valorem)รายการสินค้านี้ครอบคลุมถึงสินค้านำเข้าจากประเทศจีนทั้งหมดที่ในปัจจุบันไม่อยู่ในรายการภายใต้ Section 301 เดิม โดยรายการที่สี่นี้เป็นรายการล่าสุดที่สหรัฐฯ จะใช้ในมาตรการตอบโต้การค้าระหว่างกันกับประเทศจีน โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จีนประกาศว่าจะเพิ่มอัตราภาษีที่จะเก็บกับสินค้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ อันเป็นการตอบโต้การตัดสินใจของสหรัฐฯ ซึ่งประกาศโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจะเพิ่มอัตราภาษีขึ้นอีก โดย USTR จะทำการศึกษาทบทวนอย่างเต็มรูปแบบต่อการดำเนินการยื่นข้อเสนอผ่านกระบวนการให้ความเห็นและประชาพิจารณา ภายหลังจากทำการศึกษาทบทวนเต็มรูปแบบแล้ว USTR จะออกประกาศขั้นสุดท้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะต้องจัดเก็บภาษีดังกล่าว

วันที่ที่สำคัญและกำหนดวันขีดเส้นตาย ประกอบด้วย:

?         10 มิถุนายน: วันครบกำหนดสำหรับการยื่นการร้องขอมีส่วนร่วมและสรุปคำให้การในการประชาพิจารณ์

?         17 มิถุนายน: วันครบกำหนดสำหรับการยื่นความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร;

?         17 มิถุนายน เวลา 9:30 น.: การประชาพิจารณ์ ณ คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ในวอชิงตัน ดีซี

กำหนดเวลาสำหรับช่วงการให้ความเห็น จะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์สามารถเรียกเก็บภาษีได้ในช่วงประมาณเวลาการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำ G20 ร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ข้อเสนอการดำเนินการรอบอัตราภาษีที่ 4 ที่เปิดเผยออกมาโดย USTR เป็นการตอบสนองต่อข้อค้นพบจากการสืบสวนภายใต้ Section 301 ว่าด้วยแนวปฏิบัติทางการค้าของประเทศจีน

สมาคมการดูแลยานยนต์อยู่ระหว่างการรับข้อมูลว่าสมาชิกจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการดำเนินงานที่มีการเสนอดังกล่าว โปรดติดต่อ Angela Chiang หากท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูลลงในข้อเสนอของสมาคมต่อ USTR ในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีรายการอยู่ในรายการภาษีที่เสนอดังกล่าว

ที่มา https://www.tirereview.com/ustr-releases-new-tariff-list-on-imports-from-china/

 


30/05/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม