การส่งออกและการนำเข้ายางพาราธรรมชาติลดลง ใน Q1 2019


ในไตรมาสที่ 1 ของ ค.ศ. 2019 (มกราคม-มีนาคม) การส่งออกยางพาราธรรมชาติลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จาก 2.365 ล้านตัน ไปที่ 2.359 ล้านตัน ตามการรายงานล่าสุดของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางพาราธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC)

ตามการคาดการณ์เบื้องต้น การส่งออกลดลง 4.6% สำหรับประเทศไทย, 5.2% สำหรับอินโดนีเซีย, 7.8% สำหรับมาเลเซีย แต่การส่งออกเติบโต 33.0% ในเวียดนาม และ 27.8% ในกัมพูชา ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของ ค.ศ. 2019 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของ ค.ศ. 2018

ในไตรมาสที่ 1 ของ ค.ศ. 2019 การนำเข้า NR ลดลง 5.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับทั้ง 3 เดือนต่อเนื่องของการรายงาน

ตามการคาดการณ์เบื้องต้น ประเทศโดยส่วนใหญ่ประสบกับการนำเข้าที่ลดลงในระหว่างช่วงไตรมาสที่ 1 ของ ค.ศ. 2019 ยกเว้นเวียดนาม ที่มีการนำเข้าเติบโต 12.7% ไปที่ 111,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 

ที่มา https://rubberasia.com/2019/05/24/natural-rubber-exports-and-imports-fall-in-q1-2019/


07/06/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม