คลื่นความร้อนมีผลหยุดการกรีดยางของผู้ผลิตยางพาราแนวหน้าของประเทศจีน


อากาศที่ร้อนอย่างมากในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน บีบให้ผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศต้องหยุดการกรีดยางในพื้นที่ บางบริษัทได้หยุดกรีดยางไปแล้วตามคำแนะนำของกลุ่มอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ (Natural Rubber Industry Group) ของยูนนาน โดยบริษัทอื่น ๆ จะปฏิบัติตามเช่นกัน ยูนนานซึ่งมีชายแดนที่ติดกับเมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม มีพื้นที่โดยส่วนใหญ่ที่ต้องประสบความแล้งรุนแรงในช่วงเมษายน-พฤษภาคม ค.ศ. 2019 ด้วยอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส (104 F) ในบางเวลา

กว่าครึ่งของการผลิต NR ของประเทศจีนซึ่งอยู่ที่ 800,000 ตันต่อปี มาจากยูนนาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉับพลันนี้จะส่งผลต่อฟิวเจอร์บนตลาด Shanghai Futures Exchange (SHFE) เพราะยางพาราที่ผลิตในประเทศได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางสำหรับการส่งมอบจริงตามสัญญาทางการเกษตรอื่น ๆ ในเส้นทางของกิจกรรมที่เป็นห่วงโซ่ โดยที่ยังไม่ทราบว่าผลผลิตปริมาณเท่าไรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว แต่อุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นคาดว่าฝนที่จะตกในช่วงปลายเดือนจะช่วยบรรเทาสถานการณ์นี้ได้

Martin Hampson ผู้ช่วยประธานด้านการซื้อขายที่ฝ่ายยางพาราของจีน ของเครือ Olam กล่าวว่า อากาศที่แห้งในประเทศผู้ผลิตหลักรายอื่น เช่น ประเทศไทยและเวียดนาม ก็ทำให้อุปทานมีความตึงตัวเช่นกัน แต่ “ผลต่อตลาดในท้องถิ่นมีผลทางจิตวิทยามากกว่า แม้ว่าการผลิตในช่วงนี้ของปีจะค่อนข้างน้อย”

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/heatwave-halts-tapping-by-chinas-top-rubber-producer/


06/06/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม