บริษัท Sumitomo จะพัฒนาการขับขี่แบบอัตโนมัติ


บริษัท  Sumitomo Rubber Industries (SRI) ของญี่ปุ่นเดินหน้าความตกลงร่วมมือกับบริษัทด้านการวิจัย Tripod Works และผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Sysgration เพื่อการพัฒนา Direct TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) โดยบริษัท SRI วางแผนที่จะใช้โซลูชั่นด้านการควบคุมความดันยางล้อของบริษัทด้วยข้อมูล Direct TPMS – ที่จะได้จากการตรวจติดตามความดันและอุณหภูมิ และจะค่อย ๆ ขยายโมเดลดังกล่าวเข้ากับฟังก์ชั่นใหม่ ๆ และ/หรือบริการของบุคคลที่สาม ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยการขยายตัวของ SRI ในระดับโลกบน “แนวคิด Smart Tyre” และการสนองตอบความต้องการของลูกค้า

ผู้ใช้งานยานพาหนะต่างยอมรับแนวคิดการแบ่งปันรถยนต์/การสัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการพัฒนาการในเรื่อง Mobility as a Service (MaaS) ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าการบริการด้านยางล้อและการควบคุมยานพานะ เช่น บริการบำรุงรักษาที่คาดไว้ล่วงหน้า จะเป็นเรื่องสำคัญของการขับขี่แบบอัตโนมัติ SRI มุ่งที่จะก่อตั้งและให้บริการแบบใหม่ ๆ แก่ฐานลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่เกิดกับอุตสาหกรรมยานพาหนะ

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/sumitomo-to-further-optimise-autonomous-drive/


06/06/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม