ผลผลิต NR ของโลกลดลง 5.2% ใน Q1, การบริโภคลดลงเล็กน้อยเช่นกัน: ANRPC


สถิติที่เปิดเผยโดยสมาคมประเทศผู้ผลิตยางพาราธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) ระบุว่า การผลิตยางธรรมชาติในระดับโลกลดต่ำลง 5.2% ไปที่ 2.989 ล้านตันในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของ ค.ศ. 2019 จาก 3.152 ล้านตันที่บันทึกระหว่างช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

นอกจากการมาของฤดูหนาวและราคายางพาราตกต่ำที่เกิดในบางประเทศแล้ว การระบาดของโรคใบร่วงครั้งใหม่ในจังหวัดสุมาตราใต้อาจมีส่วนในการลดลงของการผลิต NR ภาพรวมของโลก ANRPC กล่าว

ตามการประมาณการเบื้องต้น สมาชิก ANRPC ส่วนใหญ่ประสบกับการลดลงของการผลิตในระหว่าง Q1 2019 ซึ่งคือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย และฟิลิปปินส์ โดยลดตั้งแต่ 1.7% ไปจนถึง 23.6% อย่างไรก็ตาม มีการผลิตเพิ่มสูงขึ้นในเวียดนาม (15.9%) มาเลเซีย (13.6%) กัมพูชา (36.8%) และศรีลังกา (2.3%) เทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

การบริโภค NR ในภาพรวมของโลกก็ลดลงเล็กน้อยที่ 0.4% เหลือ 3.380 ล้านตันในระหว่างไตรมาสเดียวกัน เทียบกับปริมาณ 3.392 ล้านตันที่เก็บข้อมูลไว้ในระหว่างช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ซึ่งในช่วงเดียวกันนี้ จีนมีการเพิ่มขึ้นของการบริโภคเพียง 0.5% เทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการบริโภค NR ของจีนคิดเป็น 40% ของทั้งโลก การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนของผลลัพธ์จากการพูดคุยระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่ 2 ประเทศ – จีนและสหรัฐฯ – ในเรื่องภาษีการนำเข้าก็นำไปสู่ความต้องการ NR ที่ลดต่ำลง ANRPC กล่าว

 

ที่มา https://rubberasia.com/2019/05/21/5-2-fall-in-q1-world-nr-output-slight-drop-in-consumption-too-anrpc/






04/06/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม