ยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของบริษัท Pirelli


MILAN—บริษัท Pirelli & C. S.p.A. ประกาศยอดขายและกำไรที่สูงขึ้นสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดเมื่อ 31 มีนาคม ซึ่งเป็นผลจากองค์ประกอบด้าน price/mix ที่ดีขึ้นและแผนการลดต้นทุน

กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีที่ปรับแล้วของผู้ผลิตยางล้อสัญชาติอิตาลี เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ไปที่ 358.6 ล้านเหรียญสหรัฐ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เป็น 1.49 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท Pirelli ระบุว่าการเติบโตดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจาก price/mix ที่ดีขึ้นร้อยละ 7.7 ซึ่งช่วยชดเชยต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ผลด้านลบจากอัตราแลกเปลี่ยน และปริมาณการขายที่ลดลง

ในระหว่างช่วงดังกล่าว บริษัท Pirelli บรรลุประสิทธิภาพอุตสาหกรรม (industrial-efficiency) และมาตรการการลดต้นทุนที่ประมาณ 34 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในด้านการขาย บริษัท Pirelli มีการเพิ่มขึ้นของรายได้ “มูลค่าสูง” ร้อยละ 7.3 ซึ่งช่วยชดเชยการลดลงร้อยละ 12.1 ในรายได้จากยางล้อ “มาตรฐาน” ได้เป็นอย่างมาก

ในภาพรวม ปริมาณหน่วยขายลดลงร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงร้อยละ 16.6 ในการขายยางล้อมาตรฐาน เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ในผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง บริษัท Pirelli กล่าว

ในด้านแรงต้าน บริษัท Pirelli รายงานการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบเกือบ 31 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา และผลด้านลบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในภูมิภาคต่าง ๆ ของบริษัท Pirelli ภูมิภาคอเมริกาเหนือเป็นผู้นำด้วยการเติบโตของรายได้ร้อยละ 10.8 อยู่ที่ 306.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในยางล้อกลุ่มสำหรับทุกฤดูกาลและเฉพาะทาง (เส้นผ่านศูนย์กลางขอบล้อที่ 18 นิ้ว ขึ้นไป)

ความสามารถในการทำกำไรในอเมริกาเหนือดีขึ้นมากกว่า 2 จุดเปอร์เซ็นต์ (ไปที่ประมาณร้อยละ 20) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง การดำเนินการด้านต้นทุน-ประสิทธิภาพ และเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

สำหรับทั้งปีงบประมาณ บริษัท Pirelli ลดความคาดหวังด้านยอดขายต่อการเติบโตของกำไรเป็นร้อยละ 3 ต่อร้อยละ 4 (เทียบกับเดิม ร้อยละ 4 ต่อร้อยละ 5) เนื่องจาก “ความอ่อนแอที่ยืดเยื้อ” ในความต้องการ OE ในระดับโลก และความต้องการผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าที่พิจารณาไว้เดิม

 

ที่มา https://www.rubbernews.com/financial/pirellis-first-quarter-sales-earnings

04/06/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม