สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนอาจช่วยอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซีย


การโต้แย้งด้านภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผู้เชี่ยวชาญของ CIMB Equities Research เชื่อว่าความต้องการถุงมือของสหรัฐฯ จะเปลี่ยนจากจีนมายังมาเลเซีย รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เพิ่มอัตราภาษีเป็น 25% กับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่มีมูลค่าต่อปี 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และอาจจะเพิ่มอัตราภาษีให้ครอบคลุมสินค้ามูลค่า 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

การเพิ่มขึ้นนี้จะทำให้ผู้นำเข้าในสหรัฐเลือกถุงมือยางพารามากกว่าถุงมือไวนิลจากประเทศจีน – ภาษีที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ถุงมือของจีนทั้งหมดที่ส่งออกมายังสหรัฐมีราคาสูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดช่องว่างด้านราคาระหว่างถุงมือไวนิลและถุงมือยางพารา ถุงมือไวนิลคิดเป็น 80% ของการส่งออกทั้งหมดของจีน และใช้งานอย่างแพร่หลายในงานที่ไม่ใช่การแพทย์ ส่วนต่างราคาระหว่างถุงมือไวนิลและยางพาราในปัจจุบันอยู่ที่ 75-130% – โดยการนำเข้าถุงมือของสหรัฐเพียง 44% เป็นถุงมือที่ทำจากพลาสติก (ไวนิล) ในไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2018

CIMB Research คาดว่าจะเห็นความต้องการถุงมือยางพาราจากมาเลเซียมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตถุงมือของมาเลเซีย – โดยมาเลเซียเป็นผู้ผลิตถุงมือประมาณ 63% ของการใช้งานทั้งโลก นอกจากนี้ ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยบรรเทาสถานการณ์การแข่งขันด้านราคาให้ดีขึ้น ซึ่งกำลังส่งผลต่อผู้ผลิตถุงมือของมาเลเซียเนื่องจากความสามารถในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น 

คาดว่าจะมีการแข่งขันระหว่างผู้ส่งออกถุงมือชาวมาเลเซียเพิ่มขึ้น พร้อมกับค่าเงิน RM ต่อ USD ที่อ่อนลง – การคำนวณคิดตามการอ่อนตัวลงของริงกิตทุก 1% ต่อการเพิ่มขึ้นของ EPS ของผู้ผลิตถุงมือที่ 0.4-0.5% ทั้งนี้ โดยสมมติฐานว่า การประหยัดต้นทุน forex ไม่ถูกส่งต่อไปยังลูกค้า

CIMB Research ยังคงเห็นว่าอุตสาหกรรมถุงมือของมาเลเซียยังคงมีมูลค่าดี (overweight) “ที่ P/E 24.9 เท่าของ CY20 (+0.5 เท่าของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) โดย risk-reward profile ของอุตสาหกรรมนี้เป็นที่น่าสนใจ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการปกป้องตัวเองของอุตสาหกรรมนี้ (ท่ามกลางตลาดที่ไม่แน่นอน) และสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่เอื้อประโยชน์มากยิ่งขึ้น (ความต้องการถุงมือที่มากขึ้น และ RM ต่อ US$ ที่อ่อนตัวลง)

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/us-china-trade-war-could-help-malaysian-rubber-industry/

 


28/05/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม