ธกส.แจ้งข่าวดี'ยาง'ขยับขึ้น


นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2562 ว่า ราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้ม ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.11-1.58 อยู่ที่ 7,837-7,952 บาท/ตัน เพราะภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังเสียหาย

ส่วนน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.00-2.00 อยู่ที่ 12.89-13.03 เซนต์/ปอนด์ (9.12-9.22 บาท/กก.) เนื่องจากการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลในประเทศบราซิล และอินเดียมีแนวโน้มลดลง จากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่วนสุกร ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50 - 2.68 อยู่ที่ราคา 69.00 - 70.50 บาท/กก.

พร้อมคาดว่ายางพาราแผ่นดิบ ราคาจะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.19-2.44 อยู่ที่ 45.52-46.55 บาท/กก. เนื่องจากยังอยู่ในช่วง ฤดูยางพาราผลัดใบ และมาตรการจำกัดการส่งออกยางพาราของประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทำให้ปริมาณผลผลิตในตลาดโลกลดลง

ด้านสินค้าเกษตรที่จะมีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.20-0.80 อยู่ที่ 7.73-7.77 บาท/กก. เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออก สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ปาล์มน้ำมัน ราคาจะปรับลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50 - 1.50 อยู่ที่ 1.93 - 1.95 บาท/กก. เนื่องจากปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/nnd/2985941

04/05/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม