การผลิตยางพาราธรรมชาติในระดับโลกลดลงในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์


กัวลาลัมเปอร์การผลิตยางพาราธรรมชาติในระดับโลกมีปริมาณรวม 2.14 ล้านตันใน 2 เดือนแรกของ ค.ศ. 2019 ซึ่งลดลง 5.8% จากช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 ตามข้อมูลของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางพาราธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries)

พายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและการผลัดใบในหน้าหนาวของต้นยางพาราในประเทศสมาชิก ANRPC ส่งผลต่อการลดลงของการผลิต NR นาย Nguyen Ngoc Bich เลขาธิการ ANRPC กล่าวในคำนำของรายงาน Natural Rubber Trends & Statistics ฉบับเดือนกุมภาฑันธ์ ค.ศ. 2019 ของสมาคม

โรคใบร่วงจากเชื้อราที่เกิดขึ้นใหม่และมีความรุนแรงที่เกิดในสุมาตราก็มีผลต่อการผลิตที่ลดลง นาย Nguyen กล่าวในรายงานที่ออกเมื่อ 19 เมษายน

อุปสงค์ NR ระดับโลกลดลงเล็กน้อยในช่วง 2 เดือน ที่ 2.17 ล้านตัน ตามข้อมูลของ Nguyen

แม้มีความกังวลต่อเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยทั่วไป แต่ตลาดยางพาราได้แรงสนับสนุนจากการมองโลกในแง่บวกต่อดีลการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เปลี่ยนแปลงของธนาคารกลาง เขากล่าว

ราคา NR ในตลาดฟิวเจอร์ฟื้นตัวแล้วในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ตามที่นาย Nguyen ระบุ โดยยังคงมีความพยายามที่จะพยุงราคาขึ้นด้วยข้อตัดสินใจของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council) ซึ่งประกอบด้วยมาเลเซีย ประเทศไทย และอินโดนีเซีย โดยให้ยังคงจำกัดการส่งออก NR รวมทั้งข้อตัดสินใจของ OPEC ที่จะลดการส่งออกน้ำมัน เขากล่าว

การผลิต NR ลดลง 20% ในประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ไปที่ 766,000 ตัน ตามข้อมูลของ ANRPC อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้ชดเชยโดยการลดลงของการผลิตในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และกัมพูชา สมาคมกล่าว

 

ที่มา https://www.tirebusiness.com/article/20190423/NEWS/190429994/world-natural-rubber-production-drops-in-january-february

 


03/05/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม