บริษัท Bridgestone สนับสนุนการวิจัยสำหรับการเคลื่อนที่บนพื้นผิวในอวกาศ


ภารกิจการอวกาศนานาชาติขององค์การสำรวจอวกาศของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Aerospace Exploration Agency: JAXA) และ Toyota Motor Corporation (Toyota) ได้ถูกขยายภารกิจให้ครอบคลุมกิจกรรมของมนุษย์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องการสำรวจอวกาศ  

Bridgestone Corporation จะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้ร่วมกับ JAXA และ Toyota และจะทำการวิจัยความต้องการด้านสมรรถนะของยางล้อที่จะใช้ในรถสำรวจที่มีการปรับแรงดันและมีคนบังคับเพื่อให้สามารถขับบนผิวของดวงจันทร์ได้ดีขึ้น บริษัท Bridgestone ได้พัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับ JAXA ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2000 เพื่อที่จะศึกษาหน้าสัมผัสระหว่างพื้นผิวดวงจันทร์และรถสำรวจ และทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนทางเทคนิคสำหรับโครงการรถสำรวจของ Toyota

ความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ของบริษัท Bridgestone ในเรื่องหน้าสัมผัสของยางล้อจะช่วยในการศึกษาความท้าทายในการเคลื่อนที่บนพื้นผิวดวงจันทร์ได้ – การพัฒนายางล้อที่ยืดหยุ่น (Elastic Wheel) จะช่วยเรื่องน้ำหนักของรถสำรวจ การเร่ง และการเบรค รองรับแรงกระแทกให้เหลือน้อยที่สุด และพัฒนาการควบคุมหลบหลีกให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงจะทำให้รถสำรวจสามารถลาดตระเวนไปได้บนพื้นผิวดวงจันทร์ได้ตามระยะ 10,000 กม. ที่ต้องการเพื่อให้ทำภารกิจได้สำเร็จ

บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าสัมผัสยางล้อที่ทำงานได้ดีสำหรับภารกิจการอวกาศนานาชาติครั้งนี้ให้มีความเหมาะสมต่อสภาวะความท้าทายต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่ที่เกิดบนพื้นผิวของดวงจันทร์

Nizar Trigui, CTO ของบริษัท Bridgestone Americas กล่าวว่าพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับ JAXA และ Toyota ในการเผชิญความท้าทายในการสำรวจอวกาศ โดยขีดความสามารถทางเทคนิคของ Bridgestone ทำให้พวกเราได้เข้ามาพัฒนายางล้อที่สามารถทำงานได้ในสภาวะที่รุนแรงที่สุดบนพื้นผิวของดวงจันทร์ และทำให้การเคลื่อนที่ของมนุษยชาติก้าวหน้าไปอีกขั้น โดยนาย Shojiro Ishibashi ผู้ก่อตั้งของบริษัท Bridgestone เชื่อมั่นในการร่วมมือกันสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาการของสังคม และบริษัท Bridgestone ได้เติมเต็มความเชื่อนี้ผ่าน Creative Pioneering (Shinshu-Dokuso) ที่ทำให้บริษัทพัฒนาคำตอบที่เป็นนวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีสายตาจับจ้องไปที่อนาคตข้างหน้า ภารกิจนี้เป็นความประสงค์ตามพันธสัญญาของ Bridgestone ที่ต้องการยกระดับวิถีที่ผู้คนเคลื่อนที่ ใช้ชีวิต ทำงาน และผ่อนคลาย”

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/bridgestone-supports-research-for-surface-mobility-in-space/


26/04/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม