3 ประเทศ พร้อมเดินหน้ามาตรการจำกัดการส่งออก 240,000 ตัน


เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย พร้อมเดินหน้ามาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก 3 ประเทศรวม 240,000 ตัน ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด ได้มีการหารือในหลายประเด็น รวมถึงในเรื่องมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก (Agreed Export Tonnage Scheme : AETS) ครั้งที่ 6

ซึ่งทั้ง 3 ประเทศสมาชิกเห็นชอบที่จะดำเนินการควบคุมการส่งออกภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศสมาชิกเป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยจะร่วมกันจำกัดปริมาณการส่งออกยางพารารวม 240,000 ตัน

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยางพาราของ 3 ประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ซึ่งพบว่าข้อมูลผลผลิตยางที่มีการรายงานจากหลายแหล่งข้อมูลกลับไม่ตรงกัน ด้วยเหตุนี้ ในที่ประชุมจึงมีการรายงานยืนยันข้อมูลผลผลิตยางพาราในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้ ประเทศไทย ผลิตได้ 4.879 ล้านตัน ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตได้ 3.630 ล้านตัน และประเทศมาเลเซียผลิตได้ 0.603 ล้านตัน

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2978187

11/04/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม