บริษัท KUMHO PETROCHEMICAL จะเพิ่มกำลังการผลิตยางสังเคราะห์เป็น 550,000 ตันต่อปี


โซล, เกาหลีใต้ บริษัท Kumho Petrochemical กล่าวว่า บริษัทจะเสร็จสิ้นการขยายกำลังการผลิต acrylonitrile butadiene (NB) latex ให้สามารถผลิตได้ 150,000 ตัน ภายในครึ่งแรกของปีนี้ โดย NB latex ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตถุงมือศัลยกรรม นี่จะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตยางสังเคราะห์ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 550,000 ตันต่อปี ทำให้บริษัทยังคงเป็นผู้นำในตลาดโลก ซึ่งบริษัทระบุเพิ่มเติมว่า บริษัทกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดีขึ้น เช่น ความทนแรงดึง รวมถึงบริษัทกำลังพิจารณาเรื่องการปรับการผลิตและการขายให้เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นในประเทศมาเลเซีย ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพูนหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกและการขยายธุรกิจของบริษัทให้เติบโตขึ้น

สำหรับธุรกิจยางสังเคราะห์แบบ solid ของบริษัทนั้น บริษัทกล่าวว่า กำลังเตรียมกลยุทธ์สำหรับความต้องการที่ขยายตัวขึ้นจากตลาดยางล้อและตลาดรถยนต์ที่มีสัญญาณฟื้นตัว โดยบริษัทจะสร้าง portfolio ของยาง low-cis polybutadiene ให้มีความหลากหลายขึ้น มีการกล่าวกันว่า บริษัท Kumho Petrochemical มีความคาดหวังอย่างสูงต่อ styrene-butadiene-styrene ของบริษัท โดยนี่เป็นยางเทอร์โมพลาสติกที่มีคุณสมบัติความยืนหยุ่นและความคืนตัวจากความเครียดที่ดี ซึ่งถูกใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นสารปรับปรุงคุณภาพ (modifiers) ที่สามารถช่วยเพิ่มสมรรถนะของแอสฟัลต์ แผ่นยางกันน้ำ และชิ้นส่วนรถยนต์ “เมื่อคำนึงว่าหลายประเทศกำลังขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เช่น โครงสร้างทางถนน ผลิตภัณฑ์นี้ก็น่าจะเป็นที่ต้องการอย่างสูงในทั่วโลก” เจ้าหน้าที่ของบริษัท Kumho Petrochemical กล่าว บริษัทยังกล่าวต่อไปว่า บริษัทกำลังเพิ่มความพยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยในปีนี้ บริษัท Kumho Petrochemical จะเพิ่มกระบวนการ regenerative thermal oxidizers เข้าไปในโรงงานยางพาราในเมือง Yeosu จังหวัด South Jeolla เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซ และลดการใช้สารเติมแต่ง (additives) สำหรับผลิตภัณฑ์ latex ที่โรงงานยางพาราในเมือง Ulsan

“เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ผู้ส่งออกของเกาหลีจึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก” เจ้าหน้าที่กล่าว “ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเป็นอย่างไร พวกเราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อจะยกระดับขีดความสามารถในธุรกิจหลักของเราและได้มาซึ่งกลยุทธของบริษัทที่มีความเหมาะสม”

 

ที่มา http://www.rubberworld.com/news.asp?id=27821


14/03/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม