การนำเข้า NR เพิ่มขึ้น 35% เนื่องจากผลผลิตที่ลดลง ความต้องการที่เพิ่มขึ้น


การผลิตที่ลดลงและการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การนำเข้ายางธรรมชาติ (NR) ของอินเดียเพิ่มขึ้นร้อยละ 35

จากข้อมูลของคณะกรรมการยาง ในระยะ 9 เดือน การนำเข้าเพิ่มขึ้น 4,490,088 ตัน จากปีที่ผ่านมา ซึ่งการนำเข้ายางพาราอยู่ที่ 4,790,670 ตัน ในปี ค.ศ. 2017-18

ในขณะเดียวกัน การผลิตยางพาราลดลงร้อยละ 8.5 เหลือ 479,000 ตันในระหว่างช่วงดังกล่าว กระทั่งในเดือนธันวาคมที่โดยปกติมีการผลิตสูงสุด พบว่าลดลงไป 8,000 ตัน จาก 78,000 ตัน ในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การบริโภคยางพาราเพิ่มขึ้น 921,600 ตัน หรือเพิ่มร้อยละ 13 สำหรับช่วง 9 เดือนดังกล่าว โดยจะไปถึงที่ 1.2 ล้านตัน ตามที่คณะกรรมการตั้งเป้าหมาย

ในอีกด้าน การผลิตคาดว่าจะลดลงเนื่องจากฤดูการกรีดยางที่สั้น การกรีดยางมักจะสิ้นสุดในเดือนมกราคม ซึ่งในเวลานี้ แม้ผลผลิตจะลดลงแต่ก็ยังสามารถกรีดยางได้อยู่ แต่การเริ่มกรีดยางรอบนี้เริ่มต้นช้ากว่าปกติ

N Radhakrishnan ผู้ค้ายางพาราใน Kochi กล่าวว่า “มีการกรีดยางในพื้นที่ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ความต้องการยางพาราจากภาคส่วนยางล้อและภาคส่วนอื่น ๆ ค่อนข้างซบเซา เนื่องจากมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น”

เขาเชื่อว่าราคาอาจไม่ดีขึ้นในปีหน้า ด้วยประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคยางพารารายใหญ่ที่สุดมีภาวะที่ไม่ดีนัก “แนวทางการสนับสนุนด้านราคาของรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งประกันราคาที่ 150 รูปี ต่อกิโลกรัม จะเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ปลูกให้ยังคงกรีดยางต่อไป” เขากล่าว

มีการคาดการณ์ว่าการค้าขายยางธรรมชาติจะลดลง แม้ว่าคณะกรรมการยางจะตั้งเป้าหมายการผลิตที่ 600,000 ตันในปีนี้ โดยคาดว่าทั้งการนำเข้าและการผลิตยางจะอยู่ที่ประมาณ 550,000 ตัน

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/nr-up-by-35-due-to-fall-in-output-rise-in-demand/


25/02/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม