คณะผู้แทนเมียนมาร์เยือนคณะกรรมการยางของอินเดีย


คณะผู้แทนจากกรมการเกษตร ของรัฐบาลเมียนมาร์ เยือนคณะกรรมการยาง และหารือกับนาย D Anandan IAS ประธานและผู้อำนวยการบริหารของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นของคณะกรรมการ

คณะดังกล่าวนำโดย U Tun Tun Htwe ผู้อำนวยการกรมการเกษตร รัฐบาลเมียนมาร์ การเดินทางของคณะได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) โดยมีผู้แทน WWF ร่วมเดินทางกับคณะด้วย และคณะยังได้ไปเยือนสถาบันวิจัยยางแห่งอินเดีย (RRII) และสถาบันฝึกอบรมยาง (RTI) อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการเยือนครั้งนี้เพื่อจะพัฒนากรอบการดำเนินงานในการจัดตั้งคณะกรรมการยางแห่งเมียนมาร์ สถาบันวิจัยยางแห่งเมียนมาร์ การตั้งตลาดกลางยาง และหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยยางในเมียนมาร์

 

ที่มา https://rubberasia.com/2019/02/06/myanmar-delegation-visits-rubber-board-india/

 


20/02/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม