ยางสังเคราะห์ของประเทศจีนขยายตัวภายในปี ค.ศ. 2023


รายงานของอุตสาหกรรมคาดว่ายางสังเคราะห์ของจีนจะเติบโตไปถึงปี ค.ศ. 2023 โดยรายงานว่าด้วยอุตสาหกรรมยางสังเคราะห์ของโลกและประเทศจีน (BR, SBR, EPR, IIR, NBR, Butadiene, Styrene, Rubber Additive) ปี ค.ศ. 2018-2023 ระบุว่า อัตราการเติบโตสำหรับยางสังเคราะห์ของประเทศจีนที่คาดว่าสามารถบรรลุได้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6

ผลผลิตยางสังเคราะห์ของประเทศอยู่ที่ 5,787 kt ในปี ค.ศ. 2017 โดยในปี ค.ศ. 2018 มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ไปที่ 6,123 kt ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสูงถึง 8,110 kt ในปี 2023 หรือมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 6

ยางสังเคราะห์ที่ผลิตมากที่สุด 2 ชนิดในประเทศจีน คือ ยาง styrene butadiene rubber (SBR) และยาง butadiene rubber (BR) โดยในปี ค.ศ. 2018 มีกำลังผลิตร้อยละ 32.1 และร้อยละ 25.8 ของกำลังผลิต SR รวมของประเทศ ตามลำดับ และใน 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนมีเติบโตของกำลังผลิต SR อย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุผลนี้ โรงงานยางพาราได้เริ่มกลับมาดำเนินการผลิตหลังจากหยุดดำเนินการไปหลายปี

ยาง SBR และ BR มีสัดส่วนร้อยละ 32.4 ของผลผลิตยางสังเคราะห์รวมของประเทศจีน ในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของยางสังเคราะห์ชนิดหลักทั้งหมด” รายงานดังกล่าวระบุ

พบว่าเริ่มมีการผลิตที่ลดลง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยางพาราประเภทพิเศษ เช่น ยาง ethylene propylene rubber (EPR) และยาง nitrile butadiene rubber (NBR) เริ่มมีการเติบโตขึ้นในตลาด โดยยาง EPR กลายเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด ที่ร้อยละ 29.5 โดยมีผลผลิต 202,600  ตัน ในปี ค.ศ. 2018  

ใน 11 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2018 การนำเข้าและส่งออกของ SR หลักของประเทศจีนลดลง โดยการนำเข้าและส่งออก BR ตกลงไปร้อยละ 27.1 และร้อยละ 8.5 ตามลำดับ ไปที่ 181,600 ตัน และ 31,400 ตัน”

โดยมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลถึงการลดลงของตัวเลขนี้ “ความต้องการในส่วนปลายน้ำที่กระจัดกระจายเป็นหนึ่งปัจจัยของการลดลงนี้ อีกหนึ่งสาเหตุคือความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและอเมริกาตั้งแต่มีนาคม ค.ศ. 2018 โดยเกือบทุกผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม SR ของประเทศจีนอยู่ในรายการที่อเมริกาจะเก็บภาษีศุลกากร 200 พันล้านเหรียญสหรัฐจากสินค้าของประเทศจีน แม้ว่าทั้ง 2 ประเทศตกลงที่จะระงับการเพิ่มภาษีศุลกากรในปลายปี ค.ศ. 2018 แต่ก็ยังส่งผลเสียต่อการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ของประเทศจีน” ตามข้อมูลในรายงาน

แม้มีความวุ่นวายทางการค้า ผู้ผลิตของจีนยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงปีที่ผ่าน ๆ มา ทำให้ได้มาซึ่งการพัฒนาที่มีนัยสำคัญ

ตัวอย่างของการพัฒนาที่มีนัยสำคัญ เช่น การทดสอบการใช้งานยาง SBR ความแข็งแรงสูงของบริษัท PetroChina ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเอง หรือ SSBR2060 ในโรงกลั่น Dushanzi Refinery ของบริษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018; ความสำเร็จของสถาบันวิจัย PetroChina Jilin Petrochemical Research Institute ในการทดสอบความเหมาะสมของ SBR ความแข็งแรงสูงที่พัฒนาขึ้นเอง หรือ SBR1566 ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2018 และการพัฒนายาง ethylene propylene rubber (EPR) ใหม่ หรือ X-0150 ที่ประสบความสำเร็จในเดือนเดียวกัน” รายงานดังกล่าวสรุป

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/china-synthetic-rubber-leaps-in-bounds-in-2023-report/

15/02/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม