งบประมาณรายจ่ายชั่วคราวมีอะไรสำหรับอุตสาหกรรมยางของอินเดีย


ไม่มีข้อเสนอที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมยางล้อและยางในงบประมาณรายจ่ายชั่วคราว ประจำปี 2562 ที่เสนอโดย นาย Piyush Goyal รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสภาผู้แทนราษฎร

ในอีกด้านหนึ่ง ข้อเสนอที่ให้ตัดการจัดสรรงบประมาณแก่คณะกรรมการยางจาก 2.11 พันล้านรูปี เป็น 1.70 พันล้านรูปี ในช่วง 2561-62 จะส่งผลต่อการจ่ายเงินอุดหนุน รวมถึงการวิจัยและกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาดหวังว่าการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแรงจูงใจสำหรับภาค MSME จะเป็นโอกาสการเติบโตสำหรับอุตสาหกรรมยางล้อและยางได้ ตามวงจรของอุตสาหกรรม

งบประมาณได้เสนอที่จะพัฒนาการขนส่งทางถนน โดยการสร้างทางหลวง 27 กิโลเมตรต่อวัน ซึ่งจะทำให้อินเดียเป็นประเทศที่พัฒนาทางหลวงเร็วที่สุดในโลก

นาย Anant Goenka ประธานสมาคมผู้ผลิตยางล้อ หรือ Automotive Tyre Manufacturers’ Association (ATMA) ระบุว่างบประมาณเบื้องต้นเป็นงบประมาณที่นำไปสู่การเติบโต โดยกล่าวว่า อุตสาหกรรมยางล้อซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบนิเวศการเติบโตและการขนส่งจะได้รับประโยชน์จากการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาการเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีประเด็นปัญหาการขนส่งยางอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่ศูนย์กลางการบริโภคในส่วนอื่น ๆ ของประเทศ

เขาหวังว่า ประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่อุตสาหกรรมหยิบยกขึ้นมา เช่น โครงสร้างภาษีทีไม่ถูกต้อง จะได้รับการกล่าวถึงในงบประมาณฉบับเต็มที่จะเสนอต่อไป

เป็นที่คาดหวังว่า มติที่จะจัดหาวัสดุร้อยละ 25 จาก SMEs ในโครงการของรัฐบาล การช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละ 2 แก่เงินกู้ MSME การรับปากว่าจะยกเว้น GST ต่อไป แพลทฟอร์ม GEM (Govt E-Marketplace) ที่ MSMEs สามารถแสดงและขายผลิตภัณฑ์ได้ และมติอื่น ๆ จะสามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งแก่ภาคส่วน MSME ซึ่งมีผู้ผลิตและแปรรูปยางอยู่จำนวนมาก ได้

ที่มา https://rubberasia.com/2019/02/06/what-the-interim-budget-holds-for-indian-rubber-industry/

 


14/02/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม