ตลาดซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่า 12.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2024


นครนิวยอร์ค รัฐนิวยอร์ค - Zion Market Research ได้ตีพิมพ์รายงานใหม่ เรื่อง ตลาดซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ แยกตามประเภท (ซิลิโคนที่แข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้อง ยางซิลิโคนเหลว และซิลิโคนที่แข็งตัวได้โดยใช้ความร้อนสูง) กระบวนการผลิต (การอัด การฉีดขึ้นรูปเหลว การฉีดขึ้นรูป การอัดรีด เป็นต้น) และการใช้ (ก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การดูแลสุขภาพ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม ยานยนต์และการขนส่ง สินค้าผู้บริโภค เป็นต้น): สถานการณ์อุตสาหกรรมทั่วโลก การวิเคราะห์ และแนวโน้ม ระหว่างปี 2017-2024” (“Silicone Elastomers Market By Type (Room Temperature Vulcanized, Liquid Silicone Rubber and High Temperature Vulcanized), by Process (Compression Molding, Liquid Injection Molding, Injection Molding, Extrusion and Others) and for Application (Construction, Electrical and Electronics, Healthcare, Industrial Machinery, Automotive and Transportation, Consumer Goods and Others): Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis and Forecast, 2017–2024”) รายงานดังกล่าวระบุว่า ตลาดซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ทั่วโลกมีมูลค่า 8.12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อปี 2017 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 12.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2024 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 6.2% ระหว่างปี 2018 – 2024 ในส่วนของปริมาณ ตลาดซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ทั่วโลกมีประมาณ 4.08 กิโลตัน ในปี 2017

ซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ คือ โพลิเมอร์ที่ผ่านกระบวนการ vulcanization ของซิลิโคน โดยผ่านการสังเคราะห์ที่ใช้กระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การอัดรีด การฉีดขึ้นรูป การอัดและอื่นๆ มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น การขึ้นรูปและการยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม การทนทานสูงต่อรังสีอัลตราไวโอเลต โอโซน และสภาพอากาศทั่วไป (น้ำค้างแข็ง ฝน ฝนปนหิมะ เป็นต้น) อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ การบ่ม การผสม และการยึดติดที่ดีเยี่ยม ดังนั้น จึงถูกนำไปใช้อย่างหลากหลาย เช่น ยาแนว สารทำฟอง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าผู้บริโภค เป็นต้น

ในส่วนของประเภท ตลาดซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ทั่วโลก แบ่งออกเป็น ซิลิโคนที่แข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้อง ยางซิลิโคนเหลว และซิลิโคนที่แข็งตัวได้โดยใช้ความร้อนสูง ยางซิลิโคนเหลวเป็นประเภท silene elastomer ที่นิยมใช้มาก ในปี 2017 ซิลิโคนประเภทดังกล่าวครองตลาด และมีสัดส่วนกว่า 30% ของตลาดทั้งหมด นอกจากนี้ ยางซิลิโคนเหลวคาดว่าจะเป็นสาขาที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดในอนาคต ส่วนซิลิโคนที่แข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้อง ก็คาดว่าจะเติบโตสูง จากความต้องการกาวที่แข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้องที่พุ่งสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ส่วนซิลิโคนที่แข็งตัวได้โดยใช้ความร้อนสูง คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 5.6% ระหว่างปี 2018 - 2024

ในส่วนของกระบวนการผลิต การอัดรีดเป็นกระบวนการที่ใช้มากที่สุดในตลาดซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ทั่วโลก ในปี 2017 โดยมีสัดส่วนกว่า 40% ของตลาดทั้งหมดในปี 2017 และคาดว่าจะเติบโตปานกลางในอนาคต การฉีดขึ้นรูปเหลวเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในตลาดในปีเดียวกัน นอกจากนี้ คาดว่าความต้องการจะสูงขึ้นในอนาคต การอัดขั้นรูป และการฉีดขึ้นรูป ก็คาดว่าจะเติบโตปานกลางในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ใช้ในการก่อสร้างมากที่สุดในปี 2017 โดยมีสัดส่วนประมาณ 30% ของตลาดทั้งหมดในปี 2017 ยิ่งกว่านั้น ยานยนต์ก็คาดว่าจะเป็นหนึ่งในสาขาที่เติบโตเร็วที่สุดในอนาคต ความต้องการกาวซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ที่เพิ่มขึ้นในยานยนต์คาดว่าจะกระตุ้นตลาดในอนาคต ส่วนการดูแลสุขภาพและสินค้าผู้บริโภค คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงในอีกสองสามปีข้างหน้า

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เอเชียแปซิฟิกเป็นหนึ่งในตลาดหลักของซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ และจะยังคงครองตลาดต่อไปในอีกสองสามปีข้างหน้า การขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ก่อสร้าง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าสำหรับผู้บริโภค กระตุ้นความต้องการซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ในภูมิภาคดังกล่าว จีนเป็นผู้บริโภคและผู้ผลิตซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่วนอินเดียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง และในอนาคต คาดว่าจะเติบโต โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ส่วนยุโรปเป็นตลาดซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในปี 2017 เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศหลักที่มีความต้องการซิลิโคนอีลาสโตเมอร์สูงในภูมิภาค การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และเยอรมนี คาดว่าจะเร่งรัดการขยายตัวของตลาดในภูมิภาคอีกสองสามปีข้างหน้า นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ที่เข้มแข็ง ผนวกกับคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ ก็คาดว่าจะกระตุ้นการเติบโตของตลาดในภูมิภาคในอนาคต อเมริกาเหนือก็เป็นตลาดซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ที่สำคัญ ที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงในอีกสองสามปีข้างหน้า สหรัฐฯ เป็นตลาดซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ที่สำคัญ ความต้องการสินค้าสำหรับผู้โภคในภูมิภาค คาดว่าจะกระตุ้นตลาดในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ฐานการผลิตซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ที่แข็งแกร่งในภูมิภาค จะผลักดันการเติบโตในอนาคตในอีกสองสามปีข้างหน้า ส่วนละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา คาดว่าจะเติบโตปานกลางในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกาวและยาแนวทำจากซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ โดยเฉพาะในบราซิล อาร์เจนติน่า และซาอุดิอาระเบีย จะกระตุ้นตลาดในอนาคต ยิ่งกว่านั้น การลงทุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทต่างประเทศก็คาดว่าจะกระตุ้นตลาดในภูมิภาค

ผู้เล่นหลักในตลาดซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ทั่วโลก ได้แก่ บริษัท Dow Corning, Cabot Corporation, AkzoNobel, Bentec Medical Incorporated, Elmet and Reiss Manufacturing Incorporated. Other players influencing the market are Sigmasoft Engineering GmbH, Wacker Chemie AG, Momentive, Allergan, ContiTech AG, Saint-Gobain, Shin-Etsu Chemical Company Limited, Arlon Silicone Technologies, Rogers Corporation, Mesgo s.p.A. และ Marsh Bellofram 

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=27124&date=month

31/01/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม