ตลาดยางไนไตรล์ คาดว่าจะมีมูลค่า 3.74 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023


เมือง Pune ประเทศอินเดีย - รายงานของ NxtGen คาดการณ์ว่า ในอีกห้าปีข้างหน้า ยางไนไตรล์ (nitrile rubber หรือ NBR) จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 7.2% ในส่วนของรายได้ โดยจะมีมูลค่า 3,740 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023 เพิ่มจากมูลค่า 2,470 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017

ยางไนไตรล์ หรือเรียกว่า ยาง nitrile-butadiene เป็นยางสังเคราะห์ที่ทนทานต่อน้ำมัน และผลิตจากโคโพลิเมอร์ของ acrylonitrile และ butadiene ส่วนใหญ่ใช้ในสายยางเชื้อเพลิง ปะเก็น เป็นต้น ที่ซึ่งต้องทนทานต่อน้ำมันสูง และยังใช้ในสิ่งทอ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันน้ำ ในส่วนของภูมิภาค จีนเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนการบริโภคปริมาณ 47% เมื่อปี 2016 ตามด้วยยุโรป ที่มีปริมาณการบริโภค 132,000 เมตริกตัน เมื่อปี 2016 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรมปลายน้ำที่ใช้ยางไนไตรล์ก็ฟื้นตัวเช่นกัน การบริโภคยางไนไตรล์เพิ่มจาก 633,700 เมตริกตัน เมื่อปี 2012 เป็น 706, 400 เมตริกตัน เมื่อปี 2016 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 2.75%

ผู้นำอุตสาหกรรมยางไนไตรล์ เช่น บริษัท Lanxess และ Zeon เป็นต้น ต่างก็มีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ยางไนไตรล์ของตนที่ใช้เทคโนโลยีสูง ส่วนอุตสาหกรรม NBR ของจีนยังอยู่ในระยะพัฒนา แต่ถึงแม้ในปัจจุบันจีนจะเป็นผู้นำเข้าสุทธิ กำลังการผลิตที่จะมีมากขึ้นในอนาคต จะทำให้จีนกลายเป็นผู้ผลิตยาง NBR รายสำคัญของโลก

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=27168&date=month

25/01/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม