"อาลีบาบา"ดันยาง ขายผ่านออนไลน์


อาลีบาบาสนใจซื้อขายยางพารา ส่งมอบจริงในไทยผ่านออนไลน์ ตั้งเป้าปีละ 2 แสนตัน หวังช่วยดันราคายางไทย 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า บริษัท อาลีบาบา ได้มาหารือเพื่อขอจัดตั้งตลาดซื้อขายยางและส่งมอบจริงผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับนโยบายของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้เกิดตลาดซื้อขายจริง โดยที่ไม่ต้องผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าและพ่อค้าคนกลาง 

ทั้งนี้ อาลีบาบาจะซื้อยางโดยให้ กยท.เป็นผู้การันตีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางและสหกรณ์การเกษตรประมาณ2 แสนตัน/ปี ทำให้มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาตั้งตลาดซื้อขายในไทย ส่วนการเติบใตของตลาดเป็นเรื่องของอนาคต

“สัปดาห์หน้าจะลงรายละเอียดเรื่องสถานที่การตั้งตลาด และการจำแนกชนิดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านธุรกิจของ กยท.ปริมาณการซื้อไม่ต่ำกว่า 2แสนตัน/ปี ซึ่งทาง กยท. รับรองว่าจะคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางพาราได้คุณภาพ อีกทั้งมีศักยภาพในการรวบรวมยางพาราได้ตามความต้องการสั่งซื้อส่วนราคาเป็นเรื่องของกลไกตลาด แต่เมื่อมีการซื้อขายจริงและส่งมอบจริง จะเป็นตลาดสำคัญที่มาคานกับตลาดกระดาษที่กดราคายางของไทย” นายณกรณ์ กล่าว 

อย่างไรก็ตาม การร่วมมือกับอาลีบาบาจะเป็นผลดีต่อการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราเนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ใช้ยางพารามากที่สุด หากประมูลซื้อขายทางออนไลน์ได้ส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศสูงขึ้นด้วย

ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/573776

13/12/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม