ดีเดย์! 6 ธ.ค.เปิดรับแจ้งสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง 1,800 บาท/ไร่


"กฤษฎา" คิกออฟ 6 ธ.ค.เปิดรับแจ้งสิทธิ์ชาวสวน-คนกรีดยาง 1,800 บาท/ไร่ เผยราคายางยังพุ่ง ปัจจัยหนุนเพียบ "เยี่ยม" ยันเงินถึงมือแน่! กยท.เร่งติดประกาศรายชื่อที่ทำการกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ ขอความร่วมมือเตรียมเอกสารให้พร้อม เงินจ่ายตรงเข้าบัญชี

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าโครงการรณรงค์สร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เป้าหมายทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ทั่วประเทศ โดยเสนอให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนับสนุนงบประมาณ 9.23 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะใช้น้ำยางสด 1.44 ล้านตัน หรือน้ำยางข้น 7.2 แสนตันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบตั้งแต่ครั้งที่แล้วครั้งนี้ (วันที่ 4 ธ.ค.61)  จึงไม่ต้องเสนอ ครม.อนุมัติใหม่เพราะใช้งบประมาณท้องถิ่นไม่ได้ของบประมาณรัฐบาล

ในส่วนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์เปิดกรีดแล้วและขึ้นทะเบียนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน จำนวน 9.9 แสนราย และคนกรีดยาง 3.04 แสนราย คิดเป็นพื้นที่กว่า 9.4 ล้านไร่  โดยให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพ 1,800 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ 15 ไร่ แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่ คนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่ วงเงิน 1.75 หมื่นล้านบาท จะเปิดรับแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 6 ธันวาคมนี้

อนึ่ง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รายงานราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ราคาน้ำยางสด ราคา 36 บาท ปรับขึ้น 1.50 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบ ทรงตัวอยู่ที่ 37.87 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ยางแผ่นรมควันปรับขึ้น 61 สตางค์ (ดูตารางประกอบ) ราคายางปรับตัวตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการผลิตของจีน สหรัฐฯ และประเทศในสหภาพยุโรปยังคงขยายตัวโดยพิจารณาจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเดือนพฤศจิกายนที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจมาร์กิตอยู่เหนือระดับ 50.0 การขยายตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่งผลให้การใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น อีกทั้งในเดือนธันวาคมของทุกปีปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติในภาคใต้ลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นเป็นอุปสรรคในการกรีดยาง

สอดคล้องกับนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. จะติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ณ ที่ทำการของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ และเปิดรับแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 จากนั้นคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะดำเนินการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ หากคุณสมบัติผ่านตามหลักเกณฑ์โครงการฯ จะส่งบัญชีรายชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของชาวสวนยาง โดยจะเริ่มจ่ายเงินได้ภายในเดือนธันวาคมนี้

สำหรับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของเกษตรกรเจ้าของสวนยางผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยาง ต้องเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับจริง และบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนคนกรีดยางนอกจากต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ต้องนำหนังสือมอบอำนาจจากคนกรีดยางรายอื่นมาด้วย(กรณีมีคนกรีดยางหลายคน) รวมถึงสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ทั้งในส่วนของเกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยาง และผู้กรีดยาง เพื่อใช้ในการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีทั้งนี้ สามารถแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขา/จังหวัดในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่หรือสถานที่ที่ กยท. กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยางตามนโยบายของรัฐ (ศคร.) โทร. 0-2433-3674

ที่มา: http://www.thansettakij.com/content/357285?fbclid=IwAR1wMJncfLfLy8MNg5CBLik2BxVpYviQRvktLyZ7IWxoi_DYawEUP5A1QRA04/12/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม