บริษัท Hexpol เข้าซื้อกิจการของ Kirkhill Rubber


Malmo, Sweden – บริษัท Hexpol ประกาศการเข้าซื้อกิจการของ Kirkhill Rubber จากผู้ก่อตั้งบริษัท Edward Reker และครอบครัว โดย Kirkhill เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมด้านการบิน ยานยนต์ การแพทย์ รวมถึงซิลิโคนและสารประกอบ perfluoroelastomer และมียอดขายต่อปีที่ประมาณ 46 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะช่วยเสริมความสามารถของ Hexpol ในด้าน elastomer และการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

            นอกจากนี้ Kirkhill Rubber เพิ่งได้เข้าซื้อโรงงานแห่งใหม่ในเมือง Long Beach แคลิฟอร์เนีย ซึ่งจะเป็นโรงงานผลิตแห่งเดียวของ Kirkhill หลังจากโอนย้ายการผลิตจากโรงงานใน Downey ส่วนการผลิตเมือง Athens, GA จะถูกโอนย้ายไปยังโรงงานแห่งอื่นของ Hexpol ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น โรงงานสองแห่งนี้จึงไม่อยู่ในข้อตกลงการซื้อขายนี้

            “การเข้าซื้อนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ Hexpol Compounding ในสหรัฐอเมริกา และช่วยขยายและเพิ่มความแข็งแกร่งของเราด้วยกลุ่มคนที่มีความสามารถและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย” Tracy Garrison ประธานของ Hexpol กล่าว

            การซื้อขายนี้จะมีมูลค่าที่ประมาณ 49 ล้านเหรียญสหรัฐโดยจะจ่ายเป็นเงินสด และการรวมตัวจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2018 นี้

 

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=27241&date=

 


23/01/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม