บริษัท Apollo Tyres กลับมาดำเนินการใกล้เคียงปกติหลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่


Gurgaon, India – โรงงานผลิตของบริษัท Apollo Tyres ในเมือง Kerala, Perambra และ Kalamassery ได้กลับมาดำเนินการใกล้เคียงปกติแล้ว โดยการผลิตในโรงงานดังกล่าวได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาจากน้ำท่วมใหญ่ซึ่งทำให้พนักงานไม่สามารถเดินทางมายังโรงงานได้

            “ตัวโรงงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ และพนักงานทั้งหมดของบริษัทนั้นปลอดภัยดี โดยเราสูญเสียการผลิตไปประมาณ 3,000 ตันจากน้ำท่วมนี้ แต่การสูญเสียในภาพรวมนั้นถือว่าไม่มากนัก” บริษัท Apollo กล่าวในแถลงการณ์ โดยการสูญเสียการผลิตที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินี้ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย และทางบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายที่ชัดเจนเพื่อขอเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย

            ทางบริษัทยังได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาดตัวโรงงานโดยการส่งอุปกรณ์ทำความสะอาดกว่าสี่คันรถเข้าไปในพื้นที่ และได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัดขยะต่าง ๆ ในพื้นที่ นอกจากนั้น บริษัทยังได้ส่งรถตู้สำหรับตรวจเช็คสุขภาพพร้อมด้วยแพทย์และหน่วยกู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

 

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=27208&date=


05/10/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม