งานสัมมนา Rubber Recycling Symposium 2018 จะถูกจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเมือง Niagara Falls, Canada


Niagara Falls, Ontario, Canada – สมาคม Tire and Rubber Association of Canada (TRAC) ร่วมกับ U.S. Tire Manufacturers Association (USTMA) และสปอนเซอร์จาก eTracks Tire Management Systems ร่วมจัดงาน Rubber Recycling Symposium 2018 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2018 นี้ ณ โรงแรม Sheraton on the Falls Hotel ในเมือง Niagara Falls ประเทศแคนาดา โดยงาน Rubber Recycling Symposium ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 2 ปีนั้นจะเป็นการดึงดูดผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ รวมถึงผู้มีบทบาทสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ และจะมีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษรวมถึงโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

            งานในครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ กลุ่มยางรถยนต์และการผลิตยาง กลุ่มรีไซเคิลยาง ซึ่งรวมถึงผู้แปรรูป ผู้ขนส่ง ผู้ผลิตอุปกรณ์เครืองมือ และผู้แทนจากหน่วยงาน ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยโดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://www.tracanada.ca/events_2/rubber_recycling_symposium_2018.html

 

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=27203&date

02/10/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม