บริษัท Black Bear พัฒนากระบวนการ Carbonization เพื่อแปรรูปยางรถยนต์เก่าเป็น Carbon Black


Nederweert, The Netherlands – ทุกปีมียางรถยนต์ที่ถูกหยุดการใช้งานกว่า 1,500 ล้านเส้นซึ่งส่วนมากถูกนำไปทิ้งหรือเผาเพื่อทำลาย เป็นการสร้าง CO2 จำนวนมหาศาลและเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่ยังมีคุณค่าจำนวนมาก เพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ บริษัท Black Bear ได้พัฒนากระบวนการ carbonization เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์เป็น recovered carbon black (rCB) โดยทางบริษัทได้ระดมทุนสำเร็จกว่า 11 ล้านยูโรเพื่อพัฒนากระบวนการนี้และนำไปใช้ทั่วโลก โดยมีผู้ร่วมลงทุนรายใหม่เพิ่มขึ้น 4 รายได้แก่ ING Group, 5square, Social Impact Ventures และเครือ SCG จากประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากผู้ลงทุนเดิม อาทิ Chemelot Ventures และ DOEN Participaties

            โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่นี้ถูกตั้งขึ้นในเมือง Nederweert ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสามารถแปรรูปยางรถยนต์ได้มากกว่า 1 ล้านเส้นต่อปีเพื่อสร้าง carbon black กว่า 5,000 ตัน เชื้อเพลิง bio-fuel 5,000 ตัน เหล็กกล้ากว่า 3,000 ตัน และไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=27209&date

16/01/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม