จีนใช้ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดกับยางสังเคราะห์จากสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสิงคโปร์


กรุงปักกิ่ง  -กระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยว่า จะใช้ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราระหว่าง 23.1% - 75.5% กับยาง halogenated butyl rubber ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสิงคโปร์ โดยเริ่มจากวันที่ 20 สิงหาคม ศกนี้ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดชั่วคราวกับยางที่นำเข้าจากประเทศดังกล่าว เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กล่าวว่า จะเรียกเก็บภาษีในอัตรา 75.5% สำหรับยางจากสหรัฐฯ ที่ผลิตโดยบริษัท ExxonMobil และบริษัทสหรัฐฯ อื่นๆ ส่วนบริษัท Arlanxeo Belgium จะถูกเรียกเก็บภาษี 27.4 ในขณะที่บริษัท ExxonMobil Chemical และบริษัทอื่นๆ ในสหภาพยุโรป จะถูกเรียกเก็บภาษี 1.9% ในขณะที่บริษัท Arlanxeo Singapore จะถูกเรียกเก็บภาษี 23.1% และบริษัทสิงคโปร์อื่นๆ จะถูกเรียกเก็บภาษี 45.2% 

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=27108&date=month

07/09/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม