จีนเปิดเผยการตัดสินเบื้องต้น ในการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับยางไนไตรล์


กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  - จีนเปิดเผยการตัดสินเบื้องต้น ในการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด สำหรับการนำเข้ายางไนไตรล์จากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ การเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ประกาศอากรดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ภายใต้อากรตอบโต้การทุ่มตลาดใหม่ดังกล่าว บริษัท Zeon Corp ของญี่ปุ่น ต้องวางมัดจำ 30% สำหรับการส่งออก NBR มายังจีน และ 18.1% สำหรับบริษัท JSR Corp ส่วนอากร 56.4% จะเรียกเก็บจากผู้ผลิตญี่ปุ่นรายอื่นๆ ในขณะเดียวกัน อัตราอากรสำหรับผู้ผลิตเกาหลีใต้ กำหนดไว้ที่ 37.3% โดยมีข้อยกเว้นสำหรับสองราย คือ 12% สำหรับบริษัท Kumho Petrochemical Co. Ltd. และ 15% สำหรับบริษัท LG Chem Ltd.

Hiroyuki Hirakawa ผู้อำนวยการของ Zeon ยอมรับว่า อากรดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม Zeon อาจหันเหอุปทานไปยังประเทศที่เหลือในเอเชียและประเทศตะวันตก และในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด อาจสูญเสียอุปสงค์ NBR ทั้งหมดของบริษัทฯ ในจีน แต่ Hirakawa ไม่เชื่อว่าปริมาณที่ผลิตให้จีนในปัจจุบันจะหยุดลงทั้งหมด เพราะการตัดสินยังอยู่ในขั้นต้น และถึงแม้อากรดังกล่าวได้รับการยืนยัน ความต้องการของจีนก็น่าจะยังคงมีอยู่ ในขณะเดียวกัน Hideki Miyazaki ผู้อำนวยการของ JSR กล่าวว่า เนื่องจากการตัดสินยังอยู่ในขั้นต้น บริษัทฯ จะหารือเพื่อให้ลดอากรที่ต่ำลงมาในการตัดสินครั้งสุดท้าย

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=27090&date=month

03/09/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม