ความต้องการผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วโลก คาดว่าจะสูงขึ้น 6% ไปจนถึงปี 2021


กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ความต้องการผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วโลก คาดว่าจะสูงขึ้น 6% ต่อปี ระหว่างปี 2016-2021 ความก้าวหน้าของการผลิตรถยนต์และเครื่องจักรทั่วโลก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่แพงขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับตลาดบน คาดว่าจะกระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง

การจำหน่ายยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมในจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาดว่าจะขยายตัว 8% ต่อปี ไปจนถึงปี 2021 จากการที่อุตสาหกรรมอุปกรณ์ขนส่งขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและสินค้าคงทนอื่นๆ ขยายตัวอย่างสูง ผนวกกับการไหลเข้ามาของเงินทุนต่างชาติ ตลาดผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมของอินเดียก็คาดว่าจะเติบโต 10% ต่อปี ระหว่างปี 2016-2021 จากการที่รถยนต์และเครื่องจักรเติบโตอย่างรวดเร็ว และการที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นในอินเดีย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางก็จะพุ่งสูงขึ้นด้วย

ตลาดอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ยาง คาดว่าจะมีสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ระหว่างปี 2016-2021 สืบเนื่องจากการที่เครื่องจักรทั่วโลกขยายตัวสูง สต็อกอุปกรณ์ขนาดใหญ่และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมเติบโตสูง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางมีความซับซ้อนมากขึ้น สำหรับใช้ในอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตรายสำคัญๆ ของโลก ได้แก่ Continental, Cooper-Standard, Federal-Mogul, Freudenberg, Gates, NOK, Sumitomo Electric, Total, Toyoda Gosei และ Trelleborg 

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=26795&date=month


18/06/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม