ยาง ยางล้อ และสายพาน เป็นสินค้าที่จะได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บอากรนำเข้าเพิ่มของรัฐบาล Trump


เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลของประธานาธิบดี Trump ได้เปิดเผยรายการสินค้าประมาณ 1,300 ชนิดจากจีน ซึ่งอาจถูกเรียกเก็บอากรนำเข้าเพิ่ม 25% ครอบคลุมยางล้อ สายพาน และยางบางประเภท

อากรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการโต้ตอบของสหรัฐฯ ต่อการสอบสวนตามมาตรา 301 ที่สรุปว่า จีนบังคับให้บริษัทสหรัฐฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาให้กับวิสาหกิจจีน

จากข้อมูลของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ อากรที่เพิ่มขึ้น มุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ประโยชน์จากแผนอุตสาหกรรมของจีน ซึ่งรวมสินค้า “Made in China 2025” ในขณะที่จะลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยรายการที่เสนอครอบคลุมสินค้าจากจีนมูลค่าประมาณ 50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่า อากรดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

ที่มา: http://rubberjournalasia.com/rubber-tyres-and-conveyor-belts-among-goods-affected-by-further-tariff-by-the-trump-administration/

24/04/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม