ISRI เห็นชอบกับมติของ CSG ในการยอมรับความสำคัญของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินสนามทำจากยางที่รีไซเคิล


สถาบันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษขยะ (Institute of Scrap Recycling Industries หรือ ISRI) เห็นชอบกับมติเอกฉันท์ของสภารัฐบาลแห่งรัฐ (Council of State Governments หรือ CSG) ในการตั้งข้อสังเกตว่า หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญ ในการประเมินพื้นผิวของสนามที่ทำจากยางรีไซเคิล

มติดังกล่าวได้เสนอต่อคณะกรรมการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยวุฒิสมาชิกของรัฐมินนิโซต้า Jeremy Miller (พรรคริพับลิกัน จาก Winona) ในบริบทของการอภิปรายเมื่อเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับการใช้ยางที่รีไซเคิลแล้ว โดยเฉพาะจากรายงานที่อ้างถึงปัญหาด้านสุขภาพ

มติดังกล่าว ชื่อ มติการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเด็นการติดตั้งสนามกีฬาหญ้าเทียม ทำจากยางที่รีไซเคิลที่เรียกร้องให้เน้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหนือการคาดคะเน ในการประเมินยางที่รีไซเคิลแล้ว และเรียกร้องให้การศึกษาของหลายหน่วยงานระดับรัฐบาลกลางที่ดำเนินการอยู่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

Robin Wiener ประธาน ISRI กล่าวว่า ISRI สนับสนุนมติดังกล่าวอย่างแข็งขัน ซึ่งจะกระตุ้นความตระหนักในหมู่ผู้ออกกฎหมายของรัฐ เกี่ยวกับการอ้างในปัจจุบันที่ไม่มีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับยางรีไซเคิล ขณะนี้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์กว่า 90 เรื่อง ที่แสดงว่าไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักกีฬาที่เล่นกีฬาบนสนามหญ้าเทียมที่มีส่วนประกอบของยางรีไซเคิล โดยไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ที่เป็นอื่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ผู้กำหนดนโยบายจะต้องทราบความจริงดังกล่าว

Miller กล่าวว่า การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับบุตรหลานที่จะเล่นกีฬาเป็นความสำคัญสูงสุด ยางล้อที่รีไซเคิลทำความสะอาดและปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป ในขณะที่เรากระตุ้นให้เด็กๆ ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และออกกำลังกายมากขึ้น วัสดุจากยางล้อรีไซเคิลเหล่านี้เป็นแหล่งสำหรับสนามหญ้าที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้  ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ แสดงให้เห็นถึงความจริงดังกล่าวครั้งแล้วครั้งเล่า ดังนั้น ผู้ออกกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ จึงต้องทบทวนข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ เมื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญมากเกี่ยวกับลูกหลานและสรุปโดยขาดการสนับสนุนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ที่มา: http://rubberjournalasia.com/isri-applauds-csg-resolution-recognizing-importance-of-science-based-evidence-in-evaluating-recycled-rubber-infill/ 

22/01/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม