การส่งออกเครื่องจักรและเครื่องมือการแปรรูปยางและพลาสติกของอิตาลี เพิ่มขึ้น 16%


เมือง Assago ประเทศอิตาลี  - จากรายงานออกใหม่ของ Amaplast ตลาดนำเข้าส่งออกของอิตาลีสำหรับเครื่องจักร เครื่องมือ และแม่พิมพ์พลาสติกและยางยังคงมีแนวโน้มสดใส จากการวิเคราะห์ข้อมูลการค้าต่างประเทศของ ISTAT (หน่วยงานสถิติของอิตาลี) ระหว่างเดือนมกราคม กันยายน 2017 โดยศูนย์ศึกษาของ Amaplast การนำเข้าเพิ่มขึ้น 12% และการส่งออกเพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2016 การค้าเกินดุล 1.7 พันล้านยูโร ทั้งนี้ จากการส่งออกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเติบโตด้วยตัวเลขสองหลัก ตลอดเวลาเก้าเดือนจากข้อมูลของ ISTAT ทำให้ Amaplast คาดการณ์ว่า การผลิตในปลายปีจะมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 4.5 พันล้านยูโร (มูลค่าการผลิตที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งก่อน คือ 4.25 พันล้านยูโร เมื่อปี 2007)

Alessandro Grassi ประธานของ Amaplast กล่าวว่า ความสำเร็จของผู้ผลิตเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติกและยางของอิตาลี ซึ่งเป็นผู้นำตลาดโลกเป็นเวลาหลายทศวรรษ เป็นผลของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ส่งมอบให้ลูกค้า ด้วยการผลิต การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง ภายใต้ระบบ อุตสาหกรรม 4.0’ จากการที่ 70% ของการผลิตในประเทศ นำไปจำหน่ายในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงผลการทำงานที่ดีของเครื่องจักรส่วนใหญ่ ยกเว้นโรงงานผลิตเส้นใยเส้นเดียว/หลายเส้น และเครื่องจักรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโฟม ในส่วนของเครื่องจักรหลัก ตัวเลขการส่งออกที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ย คือ เครื่องจักรขึ้นรูปด้วยความร้อน (+51%) และเครื่องอัดรีด (+19%)  

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=26311&date=month 09/01/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม