ภาษีนำเข้าที่พรมแดนจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์


สมาคมดูแลรถยนต์ (The Auto Care Association) เตือนผู้ออกกฎหมายว่า การเสนอภาษีนำเข้าที่พรมแดน (Border Adjustment Tax หรือ BAT) จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์

ภาษี BAT จะเรียกเก็บภาษีใหม่ 20% กับสินค้าและบริการที่นำเข้า ซึ่งจะทำให้เพิ่มภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี

จากการวิเคราะห์ภาษีโดยสมาคม Auto Care Association มาตรการดังกล่าวอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์เพิ่มขึ้นจาก 160 เหรียญสหรัฐฯ เป็นประมาณ 1,100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี สำหรับครอบครัวอเมริกันทั่วไป

Bill Hanvey ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสมาคม Auto Care Association ระบุว่า ภาษี BAT จะทำให้ค่าบำรุงรักษารถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปีสำหรับเจ้าของรถยนต์ และยังเป็นภาษีอัตราถดถอยที่จะทำความลำบากให้กับครอบครัวที่ทำงานมากที่สุด เพราะมีแนวโน้มว่าจะขับรถยนต์เก่าที่ต้องการการซ่อมแซมและบำรุงรักษามากกว่า ภาษี BAT จะกระทบผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลาง และต่อธุรกิจขนาดเล็กที่ให้บริกาiดูแลรถยนต์  และเป็นแหล่งการจ้างงานรายได้ดีในทุกชุมชนทั่วประเทศ สมาคม Auto Care Association เรียกร้องให้รัฐสภาและรัฐบาลของประธานาธิบดี Trump ยกเลิกการขึ้นภาษีที่ผิดพลาดดังกล่าว

สมาคม Auto Care Association เป็นส่วนหนึ่งของ Americans for Affordable Products ซึ่งเป็นการรวมตัวระดับชาติของธุรกิจและสมาคมการค้า 400 แห่ง ที่ไม่เห็นด้วยกับภาษี BAT สมาคมฯ ระบุว่า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ที่จะสูงขึ้นแล้ว มีการประเมินว่า ภาษี BAT จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของครอบครัวอเมริกันทั่วไป 1,700 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี เช่น ค่าน้ำมัน อาหาร เสื้อผ้า รองเท้า และยา

ที่มา: http://www.tirereview.com/border-adjustment-tax-increase-auto-repairs-maintenance-costs/

22/05/2017 10:00

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม