อุตฯ เฟอร์นิเจอร์ 10 เดือนโต 13.8%


    นายกีรติ เสริมประภาศิลป์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-ตุลาคม 2559) มีอัตราการเติบโต 13.8% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 102,988 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากสินค้าของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่เอื้ออำนวยต่อการส่งออก ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังคงเป็นตลาดที่สำคัญและมีศักยภาพ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 20% ของตลาดโดยรวม โดยเฉพาะตลาดเวียดนาม
    ทั้งนี้ ในปี 2560 คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านบาท จากมูลค่าการส่งออก 1,000 ล้านบาท ในปี 2559 นี้ ขณะที่ตลาดในประเทศนั้นมองว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จะมีอัตราการเติบโตประมาณ 10% เป็นผลจากการขยายตัวของโครงการด้านการคมนาคมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่มากขึ้น
    นายกีรติกล่าวว่า ล่าสุดสมาคมฯจึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน "TFA Premium Furniture Outlet" งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ส่งออกระดับพรีเมียมราคาพิเศษครั้งแรกของไทย ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้นำสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 100 ราย อาทิ เฟอร์นิเจอร์สำหรับที่พักอาศัย สำนักงาน สวน เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก เป็นต้น ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์
    นอกจากนี้ ยังมีสินค้าไฮไลท์ คือ การนำสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งออกจากบริษัทชั้นนำของไทยมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ ที่สำคัญสินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานดังกล่าว โดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 5 วัน จะสร้างขอดขายภายในงานไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท และคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมงานในวันธรรมดา 10,000 คนต่อวัน ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจำนวน 30,000 คนต่อวัน

    (ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559) 

01/12/2016

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม