สภาผู้แทน New Jersey ผ่านกฎหมายห้ามซื้อขายยางล้อใช้แล้วที่ไม่ปลอดภัย


    สภาผู้แทน New Jersey ได้ผ่านกฎหมาย (Bill A 3896) อย่างเป็นเอกฉันท์ในการห้ามการซื้อขายยางล้อใช้แล้วที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะทำให้คนในรัฐ New Jersey มีความเสี่ยงต่ออันตราย กฎหมายดังกล่าวซึ่งเสนอโดยสมาชิกสภาหญิง Shavonda E. Sumter ระบุว่า ยางล้อที่ไม่ปลอดภัยดังกล่าวคือยางที่มีสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หรือมากกว่า
    - ดอกยางสึก  ยางล้อที่สึกไป 1/16 นิ้วถือว่าเป็นยางที่สึกจนไม่ปลอดภัยที่จะนำไปใช้งานแล้ว เนื่องจากจะไม่สามารถเกาะถนนได้ดีโดยเฉพาะถนนที่เปียก
    - มีรอยเสียหายที่เห็นได้  ได้แก่การปรากฎของเข็มขัดรัดหน้ายางหรือส่วนประกอบอื่นที่จะทำให้โครงยางสูญเสียความแข็งแรง
    - การซ่อมที่ไม่ถูกต้อง  ยางล้อที่ได้รับการซ่อมมาไม่ดีสามารถเกิดการสูญเสียความดันลมหรือความเสียหายอื่นที่จะทำให้ยางล้อแตกและใช้งานไม่ได้ ยางล้อที่ปูดแสดงว่าอาจความเสียหายภายในเกิดขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การล่อนของดอกยาง
    ตามกฎหมายใหม่นี้ ผู้ที่ขายยางล้อที่ไม่ปลอดภัยดังกล่าวจะถูกปรับเป็นเงิน 500 เหรียญสหรัฐ หากเป็นความผิดครั้งแรก และหากทำผิดอีกจะถูกดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายนี้ไม่ได้ห้ามการซื้อขายยางล้อใช้แล้วทั้งหมด แต่จะห้ามเฉพาะยางล้อเก่าที่เห็นว่าไม่ปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานดังกล่าวข้างต้นแล้ว
    สมาคมผู้ผลิตยาง สมาคมผู้ค้ายางล้อแห่งชาติ สมาคมอุตสาหกรรมยางล้อ และสมาคม New Jersey Gas Station-C-Store-Automotive ล้วนให้การสนับสนุนการออกกฎหมายดังกล่าว โดย Anne Forristall Luke นายกสมาคมผู้ผลิตยางกล่าวว่า กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนทั่วไป เน้นความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ฉะนั้นการห้ามใช้ยางล้อเก่าที่ไม่ปลอดภัยดังกล่าวใน New Jersey จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียชีวิตได้ พวกเรารู้สึกขอบคุณสมาชิกสภา Sumter ที่ทุ่มเทและทำงานหนักในการที่จะช่วยให้มีการออกกฎหมายนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถและความปลอดภัยบนทางหลวง นอกจากนี้ ยังขอขอบคุณประธานของ D-Turnersville Paul Moriarity ในความเป็นผู้นำในการผ่านกฎหมายนี้
    สำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐอเมริก (NHTSA) ระบุว่า ยางล้อที่สึกมากมีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันมากกว่ายางล้อที่ยังไม่สึกถึง 3 เท่า โดยที่ยางล้อเป็นสาเหตุของการสูญเสียชีวิตประมาณ 200 ชีวิตและการบาดเจ็บอีก 6,000 คน 

    (ที่มา: http://www.tirereview.com, 23/11/2016) 

30/11/2016

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม